Hirdetés

A magyarság és a civilizált világ túlélésének záloga, hogy sikerüljön véget vetni a liberális felforgatók száz éve zajló bomlasztásának

Hirdetés

Héjj Andreas a a müncheni és a Pécsi Tudományegyetemen pszichológia professzorának gondolatai:

Hittem a Jobbikban. A szónok „Adjon az Isten” köszöntésére hittem, hogy nem csak kiáltják, de meg is valósítják a „Szebb jövőt!”. Hittem, hogy a Jobbik meg fogja mozgatni a kritikus tömeget. Bíztam a meghirdetett értékekben: a radikálisan keresztény nemzeti mozgalomban.

Hirdetés

De ahogy a korábban gyökeres változást hirdető párt a hatalom közelébe került, bebizonyította, hogy a többihez képest semmivel sem „jobbik”. Sőt vele szemben a baloldali pártok soha nem ígértek választóiknak nemzeti függetlenséget. Ezért soha nem okoztak olyan mérhetetlen csalódást, mint a magát jobbiknak hirdető. A Jobbik megbukott elnöke áthidalhatatlan szakadék fölé akart hidat építeni. A keresztény magyar nemzet megmaradásának ügye nem összeegyeztethető a nemzettelen liberális globalisták érdekeivel, akik a szabad magyar emberekben csupán olcsón kihasználható „erőforrást” és „fogyasztót” látnak. Ahogy Jézus mondja: „Senki sem szolgálhat két úrnak” (Mt 6, 24).

loading...

De most végre újra itt a remény. Egy mozgalom, ami zászlajára valóban a Mi Hazánkat tűzi. És kíváncsi arra, mit is akarnak a sok vezetőtől elárult, becsapott, kifosztott magyar emberek.

Pszichológus vagyok, tudom, mennyire fontos, hogy végre véget vessünk egy nemzetet megbénító tanult tehetetlenség kultiválásának. Annak a manipulatív módon tudatosan kialakított meggyőződésnek, hogy a súlyos bajt úgysem kerülhetjük el, vágyaink sosem teljesülhetnek, életünket mások – a Pártállam, a Szovjetunió, az EU, az oligarchák stb. – irányítják.

Akiben a manipulátoroknak sikerül ezt a rezignatív meggyőződést kialakítani, értelmesnek látszó felnőttként is hármas súlyosan bénító zavarban szenved. Az első az érzékelési zavar: nem veszi észre az adott lehetőségeket. A második a motiváció megbénítása. Meg sem próbál segíteni magán, saját nemzetén. Elfogadja, sőt elvárja, hogy megalázzák és kisemmizzék. Nem hisz a szabadságban. Sem saját személye, sem nemzete vonatkozásában. A harmadik az érzelmi zavar. Bár panaszos rosszkedv és feszültség jellemzi, el sem tudja képzelni, hogy hosszú távon elégedett, vidám életet is élhetne. Legfeljebb borba fojtja a bánatát. Noha tudja, hogy érzelmi terhe súlyos pszichoszomatikus betegségekhez, rákos daganatokhoz, agyvérzéshez stb. vezet, ezeket csupán a rossz egészségügyi ellátás számlájára írja, jóllehet, ő maga lesz a kárvallott. Ez a depresszív alaphangulat a magyarokra különösképp jellemző. Megmaradásunk megköveteli, hogy megelőzzük a tanult tehetetlenséget, amelyet Mohács, Trianon, a pesti srácokat eltipró szovjet tankok és az ávós bírák vérbosszújának állandó hangsúlyozása – „úgysem tehettek semmit” – is fönntart.

A magyarság és egyben a civilizált világ túlélésének záloga, hogy sikerüljön véget vetni a liberális felforgatók az elmúlt száz évben különösen felgyorsuló bomlasztásának, hogy újra szent legyen, ami örök érték: Családunk, Hazánk és Istenünk. Ezek fölött őrködik angyali Szent Koronánk, és annak évezredes alkotmánya. Jóllehet, Alaptörvényünk preambulumában erre az örök értékre hivatkozik („Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét”). Sajnos azonban folytonosság helyett még nincs helyreállítva ez a történeti alkotmány, hiszen akkor minden nemzeti vagyonunk a Szent Korona tulajdona lenne. Elképzelhetetlen lenne, és ha ez az alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása előtt mégis bekövetkezett, egy csapásra semmissé válna a magyar föld, a nemzeti vagyon, bármilyen termelőeszközünk idegen kézre juttatása. Egy csapásra lefulladna a Bogár László közgazdász professzor által sokszorosan bemutatott pénzszivattyú is, amivel a nemzetközi, helyesebben nemzettelen tőke a nemzetállamokat, így a mi hazánkat is fosztogatja.

A hasonló, hagyományos keresztény értékeken alapuló független nemzetekkel, akikkel történelmünk is összeköt, lengyelekkel, horvátokkal és a többi szkíta-rokon népekkel valóban fontos az eredeti testvériség történelmét föltárni és tudatosítani. Ezért is, de a fent kifejtett tanult tehetetlenség ellensúlyozására is fontos, hogy végre a magyar múlt dicső történelmét ismerje meg a magyar ifjúság, s ne kelljen magát gyökértelennek híve, fogékony lelkét a nagy filmalkotásokban idegen kultúrák vélt vagy valós dicsőségével és szenvedésével tömni. Ne a nemzettelen pénzhajhász, hanem a magyar ügynek elkötelezett tehetség kapja a magyar állam támogatását! Biztosítani kell, hogy a Magyar Tudományos Akadémia valóban alapítója, a Legnagyobb Magyar szellemiségében működjön, és ne az idegenszívű budenzisták és a vörös terror nemzetgyilkos lukácsistáinak gyűjtőfészke legyen. Nevéhez híven az MTA-ban folyó kutatás legyen magyar és tudományos: vessenek véget a finnugrálásnak, és érvényesüljön a történelmi művekben és saját gesztairodalmunkban is kizárólagos, de a modern genetika és társtudományai által is bizonyított szkíta-hun-magyar folytonosságra épülő nemzettudat.

Fontos, hogy az iskolákban tanított történelem, irodalom, földrajz ne a nemzettelen globalistáknak, hanem egyedül a magyar valóságnak akarjon megfelelni.

Ez a magyarságtudat az alapja, hogy kitűnő egészségügyi szakembereink ne a nyugat őket lenéző napszámosai legyenek, hanem a mi hazánk egészségét virágoztassák fel.

Jelen rövid írásom természetesen nem térhet ki a Mi Hazánk mozgalom nemzeti vitaindítójának mind a húsz alapkérdésére. Fontos, hogy ez a mozgalom fölvállalta a nemzet érdekeinek szolgálatát, éspedig az érintettek megkérdezése alapján. Nagy tiszteletet érdemelnek az alapítók, akik – politikusaink nagy többségétől eltérően – nem hunyászkodtak meg saját kényelmüket és hasznukat lesve, hanem elárult hagyományos értékeink mentén szolgálják az életet, és azt a létfontosságú feladatot, amiről Jézus így beszélt: „Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák” (Mt 5, 13).

Forrás

A Facebook nem mutatja meg, cenzúrázza a híreket, ők döntik el mit olvashatsz el, és mit nem!

A Facebook nem mutatja meg a híreket! Ők döntik el, hogy mit olvashatsz el. Ha te sem akarod, hogy ők döntsék el, milyen híreket láthass kattints ide, és iratkozz fel híreinkre.

Hirdetés
loading...
loading...

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Kövess minket a Facebookon!